ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-11

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-12

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-13

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-14

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-15

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-16

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-17

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-18

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-19

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-2

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-20

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-21

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-22

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-23

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-24

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-25

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-26

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-27

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-28

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-29

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-3

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-4

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-5

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-6

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-7

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-8

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

ผ้าฝ้าย - A2

ผ้าฝ้าย A2-9

฿98.00

ผ้าฝ้าย หนา 500 กรัม หน้ากว้าง 1.45 เมตร เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ม่านบังแสง ตกแต่งภายใน เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 70-120 หลา)(ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

฿75.00

ฟองน้ำซับใน หนา 0.5 นิ้ว หน้ากว้าง 160 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำกันกระแทกได้ดี นุ่ม เหมาะสำหรับนำไปใช้บุเย็บเพื่อเพิ่มความนุ่มสบาย เรียบเนียน เช่น งานหมอน งานโซฟา กระเป๋า งาน DIY รองหมวกกันน็อค กระเป๋า งานทอ เป็นต้น (ราคาด้านบนขายยกม้วน มีความยาว 50 หลา )

ฟองน้ำซับใน

ฟองน้ำซับใน [ 4 mm ]

฿45.00

ฟองน้ำซับใน หนา 4 มิล หน้ากว้าง 160 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำกันกระแทกได้ดี นุ่ม เหมาะสำหรับนำไปใช้บุเย็บเพื่อเพิ่มความนุ่มสบาย เรียบเนียน เช่น งานหมอน งานโซฟา กระเป๋า งาน DIY รองหมวกกันน็อค กระเป๋า งานทอ เป็นต้น (ราคาด้านบนขายยกม้วน มีความยาว 50 หลา )

ฟองน้ำซับใน

ฟองน้ำซับใน [ 8 mm ]

฿60.00

ฟองน้ำซับใน หนา 8 มิล หน้ากว้าง 160 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำกันกระแทกได้ดี นุ่ม เหมาะสำหรับนำไปใช้บุเย็บเพื่อเพิ่มความนุ่มสบาย เรียบเนียน เช่น งานหมอน งานโซฟา กระเป๋า งาน DIY รองหมวกกันน็อค กระเป๋า งานทอ เป็นต้น (ราคาด้านบนขายยกม้วน มีความยาว 50 หลา )

฿140.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเขียว หนา 0.5 นิ้ว กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿115.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเทา หนา 0.5 นิ้ว กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿275.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเขียว หนา 1 นิ้ว กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿230.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเทา หนา 1 นิ้ว กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿410.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเขียว หนา 1.5 นิ้ว กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿350.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเทา หนา 1.5 นิ้ว กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿550.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเขียว หนา 2 นิ้ว กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿460.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเทา หนา 2 นิ้ว กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿45.00

ฟองน้ำวิทย์ สีขาว หนา 4 มิล กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿85.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเขียว หนา 6 มิล กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿65.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเทา หนา 6 มิล กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿105.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเขียว หนา 9 มิล กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿85.00

ฟองน้ำวิทย์ สีเทา หนา 9 มิล กว้าง 125 เซนติเมตร เนื้อฟองน้ำมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลว เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เบาะนั่ง ส่วนประกอบภายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บรรจุภันฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ โดยฟองน้ำจะมีให้เลือกหลายความหนาแน่นขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿270.00

ฟองน้ำอัดแท้ หนา 1 นิ้ว หน้ากว้าง 100 เซนติเมตร ฟองน้ำอัดแท้ ไม่มีเจือปน เนื้อหนาแน่น หนานุ่ม ไม่มีเป็นขุย ช่วยเก็บเสียง เหมาะสำหรับใช้ทำที่นอน งานเฟอร์นิเจอร์ เบาะรองนั่ง โซฟา เก้าอี้ งานเบาะรถยนต์ เป็นต้น (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿405.00

ฟองน้ำอัดแท้ หนา 1.5 นิ้ว หน้ากว้าง 100 เซนติเมตร ฟองน้ำอัดแท้ ไม่มีเจือปน เนื้อหนาแน่น หนานุ่ม ไม่มีเป็นขุย ช่วยเก็บเสียง เหมาะสำหรับใช้ทำที่นอน งานเฟอร์นิเจอร์ เบาะรองนั่ง โซฟา เก้าอี้ งานเบาะรถยนต์ เป็นต้น (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿540.00

ฟองน้ำอัดแท้ หนา 2 นิ้ว หน้ากว้าง 100 เซนติเมตร ฟองน้ำอัดแท้ ไม่มีเจือปน เนื้อหนาแน่น หนานุ่ม ไม่มีเป็นขุย ช่วยเก็บเสียง เหมาะสำหรับใช้ทำที่นอน งานเฟอร์นิเจอร์ เบาะรองนั่ง โซฟา เก้าอี้ งานเบาะรถยนต์ เป็นต้น (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

฿135.00

ฟองน้ำอัดแท้ หนา 0.5 นิ้ว หน้ากว้าง 100 เซนติเมตร ฟองน้ำอัดแท้ ไม่มีเจือปน เนื้อหนาแน่น หนานุ่ม ไม่มีเป็นขุย ช่วยเก็บเสียง เหมาะสำหรับใช้ทำที่นอน งานเฟอร์นิเจอร์ เบาะรองนั่ง โซฟา เก้าอี้ งานเบาะรถยนต์ เป็นต้น (ราคาด้านบนขายยกแผ่น 1 แผ่น มีความ ยาว 200 เซนติเมตร )

PVC [0.6 mm] – สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR0802

฿53.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.6 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.6 mm] – สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR0805

฿53.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.6 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.6 mm] – สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR0808

฿53.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.6 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR1008

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR2001

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR3004

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR3072

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR3073

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR3074

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR3075

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR3076

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR5001

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [0.7 mm] - สีพื้นลาย AR

หนัง PVC ลาย AR6001

฿56.00

หนัง PVC สีพื้น ความหนา 0.7 มิล หน้ากว้าง 54 นิ้ว ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ตกแต่งภายใน คอกกั้นเด็ก เบาะรถยนต์ เบาะรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องประดับ เป็นต้น (ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 50 หลา ) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)