fbpx

PVC [1.9 mm] - BC หนังกระเป๋า

PVC-BC 01

฿160.00

หนัง PVC BC ความหนา 1.9 มิล หน้ากว้าง 1.38 เมตร คุณภาพสูง เหมาะสำหรับทำกระเป๋า ป้ายแขวนกระเป๋าเดินทาง งานป้ายหนังทุกชนิด เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 30 หลา) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [1.9 mm] - BC หนังกระเป๋า

PVC-BC 02

฿160.00

หนัง PVC BC ความหนา 1.9 มิล หน้ากว้าง 1.38 เมตร คุณภาพสูง เหมาะสำหรับทำกระเป๋า ป้ายแขวนกระเป๋าเดินทาง งานป้ายหนังทุกชนิด เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 30 หลา) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [1.9 mm] - BC หนังกระเป๋า

PVC-BC 03

฿160.00

หนัง PVC BC ความหนา 1.9 มิล หน้ากว้าง 1.38 เมตร คุณภาพสูง เหมาะสำหรับทำกระเป๋า ป้ายแขวนกระเป๋าเดินทาง งานป้ายหนังทุกชนิด เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 30 หลา) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [1.9 mm] - BC หนังกระเป๋า

PVC-BC 04

฿160.00

หนัง PVC BC ความหนา 1.9 มิล หน้ากว้าง 1.38 เมตร คุณภาพสูง เหมาะสำหรับทำกระเป๋า ป้ายแขวนกระเป๋าเดินทาง งานป้ายหนังทุกชนิด เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 30 หลา) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [1.9 mm] - BC หนังกระเป๋า

PVC-BC 05

฿160.00

หนัง PVC BC ความหนา 1.9 มิล หน้ากว้าง 1.38 เมตร คุณภาพสูง เหมาะสำหรับทำกระเป๋า ป้ายแขวนกระเป๋าเดินทาง งานป้ายหนังทุกชนิด เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 30 หลา) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)

PVC [1.9 mm] - BC หนังกระเป๋า

PVC-BC 06

฿160.00

หนัง PVC BC ความหนา 1.9 มิล หน้ากว้าง 1.38 เมตร คุณภาพสูง เหมาะสำหรับทำกระเป๋า ป้ายแขวนกระเป๋าเดินทาง งานป้ายหนังทุกชนิด เป็นต้น ( ราคาขายยกม้วน ม้วนละ 30 หลา) (ความยาวต่อหลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบการผลิต)