ติดต่อเรา goldendragon
Line@goldendragonpvc
ขายหนังเทียม โทร
ขายหนังเทียม เฟสบุ๊ค

นโยบายการจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

1.    สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่ถูกใช้งาน 

2.    โรงงานหรือผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ผิดขนาด,สี หรือลักษณะอื่นๆของสินค้าไม่ตรงกับที่ตกลงสั่งซื้อกับผู้ขาย   

3.    สินค้าชำรุดและเสียหายระหว่างการขนส่ง สำหรับกรณีที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการขนส่งสินค้า

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนและคืนสินค้า

1.    ผู้ซื้อต้องปฏิเสธการรับสินค้าทันที หรือแจ้งกลับภายในวันที่รับสินค้าเท่านั้น หากผู้ซื้อยืนยันรับสินค้าและสินค้าถูกนำไปใช้แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

2.    ผู้ซื้อสามารถติดต่อ Call Center เพื่อแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่ไลน์ @goldendragonpvc พร้อมแสดงหลักฐานที่สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่ตกลงสั่งซื้อ

3.    เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียดในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าเบื้องต้น

4.    ลูกค้าส่งสินค้าคืนบริษัทฯ และทางบริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินส่วนต่างหรือส่งสินค้าใหม่ให้ภายใน 1-2 วันทำการ